[Phiên âm tiếng Việt] Navigație - Ahn Ye Eun
25 1 minut 1 anSunt foarte ocupat acum, așa că nu voi mai putea primi transcrierile necesare, sper că mă puteți ierta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați citit această descriere! 출항 (Sailing) – Ahn Ye Eun (안예은) Versuri ușoare

source

25 de comentarii la „[Phiên âm tiếng Việt] Navigație – Ahn Ye Eun

 1. Sailing – Ahn Yeeun

  Ol ma na ki ta ryon na

  No jo ran qua ko oa i byo ral kư na rưl

  Hôl lô ê kê jo rưl bac cha kô na oa so

  U ri rô man nal la rưl

  Ol ma na ki ta ryon na

  Hê mô kưn ki oc qua i byo ral kư na rưl

  Yên na rê kư i nưn mu to tu kô

  Sê rô i thê o na nưn na rưl

  In sêng ngưl ran ta myon sin son ni ra o tri sa ram mi kêt sô

  Bê uy ê i han môm môl la ssư ni

  O ti ra tô ka bô ja Oh

  Ta chưl rôl lyo o ki ya ti yo cha na ka ja

  Bi than nư rô tuy top pin ttang ngưn tuy rô ha kô

  Sô ri nôp pyo o ki ya ti yo cha nô rê hê

  Cha ja ka ttô ta rưn si ja kưn ha kê tuêl kư kô sưl

  Pum man nê hi mang ngưl ran na sso tô o tri an nôn ha kêt sô

  O trêt ko na tô chưl pyol chyo ssư ni

  O ti rô tưn tto na ja Oh

  Ta chưl rôl lyo o ki ya ti yo cha na ka ja

  Bu ran nư rô tuy top pin ttang ngưn tuy rô ha kô

  Sô ri nôp pyo o ki ya ti yo cha nô rê hê

  Cha ja ka ttô ta rưn mê i rưl sa ra nêl kư kô sưl

  Ta chưl rôl lyo o ki ya ti yo cha na ka ja

  Kư rim ja tư rê kê nưn nan nhong ngưl kô ha kô

  Sô ri nôp pyo o ki ya ti yo cha nô rê hê

  Cha ja ka ttô ta rưn u ri rưl ki ta ril kư kô sê

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.